Kaj pomenijo semaforji?

Rdeča – prepovedana vožnja. Zelena – pelji. To vemo vsi. Toda, ali je res tako preprosto? Dopolnimo spodnje besedilo in preizkusimo sami! S klikom na prazen prostor se nam pokažejo možnosti, izmed katerih moramo izbrati pravilno.
Svetlobni prometni znaki sporočajo svoj pomen s pomočjo barvnih luči. V prometu jih lahko srečamo kot semaforje v križiščih, kot samostojne
 • rumene
 • rdeče
 • zelene
utripajoče luči (prehod za pešce), na prehodih ceste čez železniško progo in kot opozorilne luči na vozilih. Svetlobne prometne znake delimo na semaforje za urejanje prometa vozil, semaforje za urejanje prometa kolesarjev in pešcev ter svetlobne prometne znake za označevanje prehoda ceste čez železniško progo. Večina semaforjev ima luči treh različnih barv, rdečo na vrhu, rumeno na sredini in zeleno spodaj. Takšni svetlobni prometni znaki uravnavajo promet predvsem na
 • cesti
 • avtocesti
 • kolesarski stezi
. Če sveti rdeča luč, se moramo ustaviti (prepovedana vožnja). Če sveti
 • rumena
 • rdeča
 • zelena
luč, bo kmalu sledila rdeča. Rumena luč pomeni prepoved vožnje. V tem primeru lahko peljemo le, če se ne moremo več varno ustaviti. Kadar svetita
 • rdeča in rumena
 • rdeča in zelena
 • rumena in zelena
luč hkrati, se moramo pripraviti na začetek vožnje, saj bo luč kmalu zelena. Zelena pomeni prost prehod in kadar sveti, moramo brez odlašanja nadaljevati vožnjo, seveda ob upoštevanju drugih pravil v križišču (pravilo srečanja,…). Zelena luč je lahko tudi v obliki
 • puščice
 • trikotnika
 • kvadrata
na semaforju, v tem primeru lahko nadaljujemo z vožnjo le v označeni smeri. Kadar gori zelena puščica, pomeni, da imajo vsi ostali udeleženci v prometu rdečo luč. Zelena puščica se lahko nahaja tudi kot dodaten svetlobni znak na klasičnem semaforju desno spodaj. Kadar gori
 • rdeča
 • zelena
 • rumena
luč na semaforju in hkrati desno spodaj dodatna zelena puščica, lahko ne glede na rdečo luč glavnega semaforja previdno zavijemo v smer, v katero kaže. Dodatni svetlobni znak na klasičnem semaforju pa je lahko tudi rumena puščica. Ko zasveti rumena puščica, pomeni, da se je vozilom iz nasprotne smeri, ki so sicer imela prednost pred nami, prižgala rdeča luč. V tem primeru lahko neovirano zavijemo na levo. Semafor za pešce ter semafor za pešce in kolesarje sta sestavljena iz dveh luči. Prvi je opremljen s simbolom, ki prikazuje pešca, drugi pa prikazuje
 • pešca in kolesarja
 • pešca in avto
 • kolesarja in avto
skupaj. Zgornja luč je rdeča, spodnja pa zelena. Zanju veljajo enaka pravila kot sicer za semaforje. Svetlobni prometni znak za označevanje
 • prehoda ceste čez železniško progo
 • krožišča
 • križišča
se bistveno razlikuje od semaforjev že po obliki in barvi svetlobnih teles. Na trikotnem enakostraničnem znaku se izmenično prižigata
 • rdeči
 • rumeni
 • modri
luči, kar pomeni obvezno ustavitev pred znakom, saj se približuje vlak.

Natančneje o prehodu ceste čez železniško progo

Zgoraj smo že omenili svetlobni prometni znak za označevanje prehoda ceste čez železniško progo. Ta je nameščen na vseh z zapornicami oz. polzapornicami zavarovanih prehodih čez železniško progo. Kadar luči utripata in slišimo zvočni opozorilni znak, moramo ustaviti ne glede na to, da se zapornice še niso spustile. Pozorni smo tudi, da imamo varno razdaljo do zapornic, da se morebiti z njimi ne zapletemo in da nas zračni vrtinci od mimo vozečega vlaka ne ogrožajo. Ko se zapornice dvignejo, moramo vedno počakati, da rdeči luči prenehata utripati, šele tedaj lahko zapeljemo čez prehod. Zelo pomembno je, da vedno (četudi je vlak ravnokar peljal mimo), kadar prečkamo železniško progo pogledamo levo in desno in se prepričamo, da imamo varen prehod.

Prehod ceste čez železniško progo pa je lahko tudi NEZAVAROVAN, kar pomeni da nima zapornic oz. polzapornic. Takšen prehod je označen samo z prometnima znakoma Andrejev križ in Ustavi (STOP). V takšnem primeru moramo biti še posebej pozorni in ravnati na sledeč način: 

 • Pred prehodom zmanjšamo hitrost in ustavimo.
 • Pogledamo levo in desno.
 • Ko se prepričamo, da vlak ne prihaja, previdno nadaljujemo vožnjo in smo še posebej pozorni na luknje med železniškimi tiri (če zapeljemo v njih s kolesom, lahko pademo).

 

Poglejmo podrobneje prometne znake, povezane s prehodom ceste čez železniško progo.

 

Ime znaka

Izgled znaka

Pomen znaka oz. kaj moramo storiti

Zavarovan prehod čez železniško progo

Znak označuje približevanje zavarovanemu prehodu ceste čez železniško progo z zapornicami ali polzapornicami. Posebej previdno nadaljujemo z vožnjo in se pripravimo na prečkanje železniške proge.

Razdalja do prehoda ceste čez železniško progo

Znak označuje razdaljo do prehoda ceste čez železniško progo. Vsaka rdeča črta na znaku pomeni 80 metrov razdalje do prehoda. V našem primeru je razdalja do prehoda 80 metrov.

Približevanje zavarovanemu prehodu čez železniško progo

Znak označuje približevanje zavarovanemu prehodu ceste čez železniško progo. Ker so pod znakom tri rdeče črte pomeni, da bo prehod čez 3x80 metrov, torej 240 metrov.

Svetlobni prometni znak za prehod ceste čez železniško progo

Znak je nameščen na vseh z zapornicami oz. polzapornicami zavarovanih prehodih čez železniško progo. Kadar luči utripata in slišimo zvočni opozorilni signal, moramo ustaviti ne glede na to, da se zapornice še niso spustile oz. da so se že dvignile.

Nezavarovan prehod ceste čez železniško progo

 

Znak označuje približevanje nezavarovanemu prehodu ceste čez železniško progo. Ko se približujemo takšnemu prehodu, prilagodimo hitrost vožnje in smo še posebej previdni, saj ni zapornic, ki bi nam pomagale pri varnem prečkanju prehoda.

Približevanje nezavarovanemu prehodu ceste čez železniško progo

 

Znak označuje približevanje nezavarovanemu prehodu ceste čez železniško progo. Ker so pod znakom tri rdeče črte pomeni, da bo prehod čez 3x80 metrov, torej 240 metrov. Ko se približujemo takšnemu prehodu, prilagodimo hitrost vožnje in smo še posebej previdni, saj ni zapornic, ki bi nam pomagale pri varnem prečkanju prehoda.

Andrejev križ

Andrejev križ označuje nezavarovan prehod ceste čez železniško progo. Andrejev križ z enojnim krakom označuje prehod čez enotirno železniško progo. Andrejev križ z dvema krakoma označuje prehod čez dvotirno železnico in tako naprej. Kadar pridemo do Andrejevega križa ustavimo, pogledamo levo in desno ter ko smo prepričani, da se vlak ne približuje, previdno nadaljujemo z vožnjo. Posebej pozorni smo na luknje med železniškimi tiri.

Ustavi in Andrejev križ

Andrejev križ z dodatnim znakom ustavi označuje nezavarovan prehod ceste čez nezavarovan železniški prehod. Ravnamo kakor pri navadnem Andrejevem križu.