Prometni znaki

Kot vsi udeleženci v prometu moramo tudi kolesarji skrbeti za lastno varnost in varnost vseh ostalih udeležencev v prometu. Da bomo lahko vedno prepričani, kje smemo voziti s kolesom, moramo najprej poznati nekaj osnovnih prometnih znakov. S spodnjo igro se seznanimo z najpomembnejšimi kolesarskimi znaki in talnimi označbami. Izberimo pravilen pomen prometnih znakov na slikah.

Prepovedan promet za kolesa     

Kolesarska pot ali steza 

Ločena pasova za pešce in kolesarje

Čestitamo, dobro ste naredili!

Površina za promet pešcev in kolesarjev 

Kolesarska pot ali steza 

Ločena pasova za pešce in kolesarje

Čestitamo, dobro ste naredili!

Ločena pasova za pešce in kolesarje

Konec površine za promet pešcev in kolesarjev 

Površina za promet pešcev in kolesarjev 

Čestitamo, dobro ste naredili!

Prepovedan promet za kolesa

Prepovedan promet v eno smer

Prepovedan promet v obeh smereh

Čestitamo, dobro ste naredili!

Prepovedan promet v obeh smereh

Prepovedan promet v eno smer

Prepovedan promet za kolesa

Čestitamo, dobro ste naredili!

Prepovedan promet v obeh smereh

Prepovedan promet v eno smer

Konec kolesarske poti ali steze

Čestitamo, dobro ste naredili!

Konec kolesarske poti ali steze

Prepovedano kolesarjenje

Kolesarji na vozišču

Čestitamo, dobro ste naredili!

Prepovedan promet v eno smer

Konec kolesarske poti ali steze

Prepovedano kolesarjenje

Čestitamo, dobro ste naredili!

Stop znak / ustavi

Prednostna cesta

Križišče/cestni priključek s prednostno cesto

Čestitamo, dobro ste naredili!

Prepovedan promet v obeh smereh

Prednostna cesta

Križišče/cestni priključek s prednostno cesto

Čestitamo, dobro ste naredili!

Konec kolesarske poti ali steze

Prepovedano kolesarjenje in pešačenje

Konec površine za promet pešcev in kolesarjev

Čestitamo, dobro ste naredili!

Prehod za pešce

Prepovedan prehod za pešce in kolesarje

Prehod za pešce in kolesarje

Čestitamo, dobro ste naredili!

Območje umirjenega prometa

Območje za pešce in kolesarje

Območje za pešce

Čestitamo, dobro ste naredili!

Bike Sharrow - souporaba cestišča

Prepovedano kolesarjenje

Kolesarska pot ali steza

Čestitamo, dobro ste naredili!

Sedaj pa še malo teorije.

Kolesarji moramo za vožnjo uporabljati kolesarske pasove, kolesarske steze ali kolesarske poti – označeni so s prometnimi znaki in talnimi oznakami. Te površine lahko uporabljamo le kolesarji in vozniki koles s pomožnim motorjem (do 50 ccm prostornine), izjemoma tudi pešci. Kjer teh površin ni, smemo kolesarji voziti po vozišču ceste, če prometna signalizacija tega izrecno ne prepoveduje.

V nadaljevanju so prikazani nekateri najpogostejši prometni znaki, ki označujejo prepovedi vožnje in različne vrste kolesarskih površin.

Znaki za prepovedi in omejitve

V vseh treh primerih je vožnja s kolesom prepovedana. V izjemnih primerih je lahko vožnja kolesarjem dovoljena, vendar samo tam, kjer je poleg znaka za prepoved postavljena še dopolnilna tabla.

Prepovedan promet za kolesa  Prepovedan promet v obeh smereh  Prepovedan promet v eno smer 

 

Znaki za obveznosti

Najbolj tipični znaki za različne vrste kolesarskih površin, ki so ponavadi postavljeni na začetku ali koncu takšne prometne površine.

Kolesarska pot ali steza  Konec kolesarske poti ali steze 

 

Ločena pasova za pešce in kolesarje  Konec pasov za pešce in kolesarje 

 

 

Površina za promet pešcev in kolesarjev  Konec površine za promet pešcev in kolesarjev 

 

Ostali znaki:

Oznaka na cestišču Bike Sharrow oz. souporaba cestišča. Sharrow je sistem vodenja kolesarjev in motornega prometa skupaj na vozišču, pri čemer smo kolesarji enakovredni motornemu prometu. Oznaka se v nasprotju z znaki nahaja na cestišču, spremlja jo lahko tudi prometni znak. 

Prednostna cesta. Znak označuje cesto, na kateri imamo prednost pred vozili, ki to cesto križajo.

Križišče/cestni priključek s prednostno cesto. Znak označuje križišče, kjer moramo dati prednost vozilom, ki vozijo po prednostni cesti. Pred tem znakom nam ni potrebno ustaviti. Ustavimo samo takrat, ko po prednostni cesti pripelje kakšno vozilo, s katerim bi sicer trčili. 

Ustavi / Stop znak. Znak označuje križišče, pri katerem moramo ustaviti v vsakem primeru (ena noga se mora dotakniti vozišča), tudi če je križišče popolnoma brez vozil. 

 

Znak za nevarnost - Kolesarji na vozišču. Označuje bližino mesta na cesti, kjer na vozišče prihajajo kolesarji ali prečkajo cesto na prehodu za kolesarje.

Dopolnilna tabla, ki označuje izjemo glede na znak z označeno izrecno odredbo.

 

Kažipotne table na daljinskih kolesarskih povezavah, kjer so označeni prometni cilji in so podane informacije o vrsti kolesarske povezave.

Slepa ulica, izhod možen samo za pešce in kolesarje.