Bringasuli - Bevezetés

A Safe4Cycle2 projekt keretében kifejlesztett honlap célja, hogy gyerekeknek és pedagógusoknak egyaránt használható tudást adjon át játékos feladatok segítségével. A tanári e-learning a pedagógusoknak segít a felkészülésben.

A Safe4Cycle2/Bringasuli tanári e-learning célja, hogy (elsősorban) az általános iskolában tanító pedagógusokat segítse a felkészülésben az elméleti kerékpáros ismeretek átadására. A honlapon elérhető Bringasuli akkreditált továbbképzés keretében mindemellett gyakorlati ismeretek átadására is sor kerül, a képzést sikeresen elvégző pedagógusok erről tanúsítványt kapnak a program végén. A 30 órás, blended típusú képzés 20 óra elméleti (online) és 10 óra gyakorlati oktatást jelent, a képzések időpontjait a www.bringaakademia.hu/hirek oldalon hirdetjük meg.

Az e-learning anyag felépítése, tanulási folyamat

A Safe4Cycle2/Bringasuli honlap elérhető asztali számítógépről, laptopról és mobileszközökről egyaránt.

Az e-learning anyag fejezetekből, a fejezetek tanegységekből épülnek fel. A fejezetek és a tanegységek teremtik meg az e-learning anyag struktúráját, így a honlapon található menü egyben tartalomjegyzékként is értelmezhető.

A tanári e-learning anyagban az ismeretanyag feldolgozását a szöveges részek mellett különböző játékos feladatok segítik, amelyek egyrészt egyfajta interaktivitást biztosítanak, másrészt típusaikat tekintve megegyeznek a gyerekek számára készült Safe4Cycle2/Bringasuli interaktív munkafüzetben található feladatokkal. A gyerekek tananyagához való kapcsolódást segítik az egyes tanegységekben található linkek, amelyek közvetlen elérést tesznek lehetővé a honlapon lévő interaktív videókhoz és munkafüzet tanegységekhez, ezáltal is segítve az ismeretanyag feldolgozását, illetve későbbi átadását a gyermekek számára.

Gyakorló/önellenőrző feladatok

A tanári e-learning anyagban minden tanegység végén a megszerzett ismeretek ellenőrzését, ismétlését segítő feladatok találhatók. Az egyszerű vagy többszörös választás típusú feladatok minden esetben az adott tanegység feldolgozása során megszerezhető ismeretekre fókuszálnak, a kérdések száma a tanegységben feldolgozott ismeretanyag mennyiségétől függ. A kérdésekre adott minden helyes válasz pontokat ér.  A felhasználó számára könnyen követhető az előrehaladás a tananyagban: a honlap menüjében minden tanegység címe mellett zárójelben az adott tanegység teljesítésével megszerzett és megszerezhető pontok száma látható. Például "5.5. Közlekedési jelzőtáblák (7/9)" azt jelenti, hogy az ellenőrző feladatok megoldásával a megszerezhető 9 pontból 7 pontot gyűjtött a felhasználó. Az önellenőrzést segíti, hogy rossz válasz esetén a válaszmező piros háttérszínt kap, míg jó válasz esetén zöldet.