Bringasuli akkreditált pedagógus-továbbképzés tanulási útmutató

A Safe4Cycle2 program keretében fejlesztett akkreditált pedagógus-továbbképzés várhatóan 2022 szeptemberétől lesz elérhető az érdeklődő pedagógusok számára. A blended típusú képzés alapja a Safe4Cycle2/Bringasuli honlapon elérhető tanári e-learning anyag (20 óra), melyet egy gyakorlati oktatási nap tesz teljessé (10 óra).

A Bringasuli kerékpáros oktatási program célja, hogy (elsősorban) az általános iskolában tanító pedagógusokat felkészítse elméleti és gyakorlati kerékpáros ismeretek átadására. Az elméleti felkészülést szolgálja a Safe4Cycle2/Bringasuli honlap tanári e-learning anyaga, amely minden olyan témát részletesen feldolgoz, ami szükséges lehet a gyerekek tanításához. A gyakorlati képzési napon olyan kerékpáros képességfejlesztő játékokkal, feladatokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők, amelyek elősegítik a rutinszerzést a kerékpározásban, így - az elméleti és gyakorlati ismeretekkel egyaránt felvértezve - biztonságos és magabiztos önálló közlekedőkké válhatnak a kerékpáros foglalkozásokon részt vevő gyerekek.

Az e-learning anyag felépítése, tanulási folyamat

A Bringasuli kerékpáros oktatási program a www.bringasuli.hu oldalon érhető el, a "Tanári e-learning" menüpont alatt. A honlap elérhető asztali számítógépről, laptopról és mobileszközökről egyaránt.

Az e-learning anyag fejezetekből, a fejezetek tanegységekből épülnek fel. A fejezetek és a tanegységek teremtik meg az e-learning anyag struktúráját, így a honlapon található menü egyben tartalomjegyzékként is értelmezhető, az alábbiak szerint:

 • Bringasuli akkreditált pedagógus-továbbképzés tanulási útmutató
 • 1. fejezet: Miért bringázzunk? Miért tanítsuk?
  • 1.1. Bevezetés
  • 1.2. Egészség és jóllét - A kerékpározás mentális előnyei
  • 1.3. Egészség és jóllét - A kerékpározás fizikiai előnyei
  • 1.4. Városi mobilitás
  • 1.5. Módszertan
 • 2. fejezet: Felkészülés a bringázásra
  • 2.1. Hogyan öltözzünk?
  • 2.2. A kerékpáros fejvédő és használata
  • 2.3. A kerékpár részei
  • 2.4. Kerékpár-ellenőrzés: M-check
  • 2.5. Kötelező felszerelések
  • 2.6. A megfelelő kerékpár kiválasztása
  • 2.7. A kerékpár beállítása
 • 3. fejezet: Szabályokon innen, felkészülésen túl
  • 3.1. Bringázni csak szépen, csak jól!
 • 4. fejezet: Kerékpározás a gyakorlatban
  • 4.1. Elindulás
  • 4.2. Megállás
  • 4.3. Kerékpározás az úttesten
  • 4.4. Jobbra kanyarodás
  • 4.5. Balra kanyarodás
  • 4.6. Parkoló autó kikerülése
  • 4.7. Kerékpáros infrastruktúra
  • 4.8. Hol és hogyan ne kerékpározzunk?
  • 4.9. Kerékpárosokra vonatkozó sebességhatárok
  • 4.10. Körforgalom
  • 4.11. Vasúti átjáró
  • 4.12. Kerékpárral a zebrán
  • 4.13. Praktikus tanácsok
  • 4.14. Jellemző kerékpáros balesetek - hogyan kerüljük el?
 • 5. fejezet: Közúti jelzőtáblák
  • 5.1. Utasítást adó jelzőtáblák
  • 5.2. Az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák
  • 5.3. Veszélyt jelző táblák
  • 5.4. Tilalmi jelzőtáblák
  • 5.5. Tájékoztatást adó jelzőtáblák
  • 5.6. Közlekedési jelzőlámpák
  • 5.7. A rendőr jelzései

A tanári e-learning anyagban az ismeretanyag feldolgozását a szöveges részek mellett különböző játékos feladatok segítik, amelyek egyrészt egyfajta interaktivitást biztosítanak, másrészt típusaikat tekintve megegyeznek a gyerekek számára készült Safe4Cycle2/Bringasuli interaktív munkafüzetben található feladatokkal. A gyerekek tananyagához való kapcsolódást segítik az egyes tanegységekben található linkek, amelyek közvetlen elérést tesznek lehetővé a honlapon lévő interaktív videókhoz és munkafüzet tanegységekhez, ezáltal is segítve az ismeretanyag feldolgozását, illetve későbbi átadását a gyermekek számára.

Gyakorló/önellenőrző feladatok

A tanári e-learning anyagban minden tanegység végén a megszerzett ismeretek ellenőrzését, ismétlését segítő feladatok találhatók. Az egyszerű vagy többszörös választás típusú feladatok minden esetben az adott tanegység feldolgozása során megszerezhető ismeretekre fókuszálnak, a kérdések száma a tanegységben feldolgozott ismeretanyag mennyiségétől függ. A kérdésekre adott minden helyes válasz pontokat ér; a vizsgára bocsátás előfeltétele a helyes válasz (válaszok) bejelölése minden ellenőrző feladat esetében. A felhasználó (képzés résztvevője) számára könnyen követhető az előrehaladás a tananyagban: a honlap menüjében minden tanegység címe mellett zárójelben az adott tanegység teljesítésével megszerzett és megszerezhető pontok száma látható. Például "5.5. Közlekedési jelzőtáblák (7/9)" azt jelenti, hogy az ellenőrző feladatok megoldásával a megszerezhető 9 pontból 7 pontot gyűjtött a felhasználó. Az önellenőrzést segíti, hogy rossz válasz esetén a válaszmező piros háttérszínt kap, míg jó válasz esetén zöldet. Az előremenetelt természetesen a képzés szervezője is tudja követni a honlaphoz tartozó adminfelületen.

Ellenőrző feladatok és értékelési szempontok

A tanulási folyamat elsősorban önálló tanulásra és önellenőrzésre épül, ugyanakkor az előremenetelt a képzés szervezője is tudja követni a honlaphoz tartozó adminfelületen. A képzést egy, a holnapon elérhető online vizsga (tesztsor) zárja, amely abban az esetben válik elérhetővé a felhasználó (a képzés résztvevője) számára, ha helyesen válaszol a tanegységek végén található ellenőrző kérdésekre. (Ez egyben biztosítja azt is, hogy a felhasználók minden tanegységet feldolgozzanak a tanulási folyamat során.) A képzést záró online vizsgán legalább 75%-os eredmény elérése szükséges a „megfelelt” minősítéshez. A képzés elvégzését igazoló tanúsítvány kiadásához elengedhetetlen továbbá a részvétel a jelenléti típusú gyakorlati képzési napon (hiányzás legfeljebb 10% mértékig megengedett), ahol a képzés résztvevőjének egy összetett gyakorlati feladat bemutatásával kell számot adnia a megszerzett gyakorlati ismeretekről.

A tanulás javasolt ütemezése

A tanulási folyamat a 10 órás gyakorlati képzési napon való részvétellel kezdődik, ezt követően a képzés résztvevőjének összesen 6 hét áll rendelkezésre az e-learning anyag elsajátítására, illetve a képzést záró online elméleti vizsga abszolválására. Tekintettel arra, hogy az e-learning anyag az önálló tanulásra épít, a rendelkezésre álló 6 hét alatt a képzés résztvevője szabadon dönthet az egyes fejezetek, tanegységek feldolgozásának ütemezéséről.

A tanulási időszükséglet meghatározása tanulási egységenként és feladatonként

Tekintettel arra, hogy az e-learning anyag az önálló tanulásra épít, ez nem releváns a képzés szempontjából.

Tanulási, feladat-megoldási instrukciók, tanácsok a tananyag feldolgozásához tanulási egységenként, feladatonként

Tekintettel arra, hogy az e-learning anyag az önálló tanulásra épít, minden fejezet és tanegység logikusan épül fel, önmagát magyarázva segíti az előrehaladást. Emellett ahol szükséges, az interaktív feladatokhoz rövid leírás tartozik, a szöveges részek feldolgozását pedig rövid magyarázat vezeti fel.

A kétoldalú kommunikáció módja, formái

A kétoldalú kapcsolattartás elsődleges formája az e-mailes kapcsolattartás, a képzés szervezője részéről az info@bringaakademia.hu címen (a konzulens neve: Abelovszky Tamás). Szükség esetén telefonos konzultáció is kérhető a képzés szervezőjétől.

A személyes megjelenést igénylő alkalmak, azok tevékenységi formái, az azokra való felkészülés

A képzés 10 óra jelenléti típusú gyakorlati képzéssel indul, amelynek során olyan kerékpáros képességfejlesztő játékokkal, feladatokkal ismerkedhetnek meg a résztvevők, amelyek elősegítik a rutinszerzést a kerékpározásban, így - az elméleti és gyakorlati ismeretekkel egyaránt felvértezve - biztonságos és magabiztos önálló közlekedőkké válhatnak a kerékpáros foglalkozásokon részt vevő gyerekek. Ennek megfelelően a gyakorlati képzési napon a kerékpár magabiztos irányításának képességét fejlesztő feladatokon van a hangsúly, így például:

 • fékhasználat;
 • hátranézés, körülnézés;
 • kerékpár irányítása egy kézzel;
 • kanyarodás mindkét irányba;
 • akadályok kikerülése;
 • váltóhasználat.

A gyakorlatok forgalomtól elzárt területen zajlanak, ezt követően pedig valós forgalmi körülmények között próbálnak ki egyes közlekedési helyzeteket a résztvevők. A gyakorlati képzési napon magabiztos kerékpáros tudásra van szükség a gyakorlatok teljesítéséhez.

A gyakorlati képzési napon célszerű saját kerékpárral részt venni, a fejvédő használata pedig minden résztvevő számára kötelező.

Jelentkezés a képzésre, képzéssel kapcsolatos információszolgáltatás

A képzéssel kapcsolatos minden releváns információ elérhető a www.bringasuli.hu, illetve www.bringaakademia.hu oldalakon. Az esetlegesen felmerülő kérdésekben az érdeklődők az info@bringaakademia.hu címen kaphatnak további felvilágosítást.

A képzéseket a képzés szervezője a www.kepzes.bringaakademia.hu oldalon hirdeti meg, az érdeklődők ezen a regisztrációs felületen tudnak jelentkezni a meghirdetett képzési alkalmakra. A jelentkezés elfogadása automatikusan megtörténik a részvételi díj befizetését követően (ingyenes képzés esetén a regisztrációt követően azonnal), erről a regisztrációs felület minden esetben azonnal tájékoztatást küld minden releváns képzési tudnivalóval együtt a jelentkező által megadott e-mail-címre. A jelentkezés konkrét helyszínre, időpontra történik a gyakorlati képzési nap tekintetében, ezzel együtt a gyakorlati képzési nappal kapcsolatos információkról (helyszín, időpont, program, szükséges felszerelések stb.) a képzés szervezője e-mail-ben nyújt részletes információkat a jelentkezőknek a gyakorlati képzési napot megelőzően.

A továbbképzés kezdő és befejező időpontja

A képzés résztvevői a jelentkezéskor a www.kepzes.bringaakademia.hu felületen konkrét csoportokba regisztrálnak, amelyek esetében meg van adva mind a gyakorlati képzés helyszíne, mind a képzés kezdő és befejező időpontja. A képzés kezdő időpontja megegyezik a gyakorlati képzési nap időpontjával. A képzés kezdő és befejező időpontja között 6 hét áll rendelkezése az online képzési anyag elsajátítására és a képzést záró vizsga abszolválására. A vizsga időpontja résztvevőnként eltérő, mivel a tanulási folyamathoz van kötve: az a résztvevő, aki az összes tanegység esetében hibátlan választ ad az összes ellenőrzőkérdésre, a 6 hetes időintervallumban bármikor teljesítheti a vizsgát. 

Konzulensi szolgáltatás

Az e-learning tananyag felépítéséből következően az önálló tanulásra épít, azonban a szervező lehetőséget biztosít konzultációra, melynek elsődleges formája az e-mailes kapcsolattartás az info@bringaakademia.hu címen.

Szervezési szolgáltatások

A képzés szervezője biztosítja a képzés informatikai hátterét a tanári e-learning anyag elhelyezését szolgáló www.bringasuli.hu honlap fenntartásával, rendszeres karbantartásával. A gyakorlati képzési napok esetében a képzés szervezője biztosítja a megfelelő helyszínt (oktatóterem, forgalomtól elzárt terület a kerékpáros gyakorlatokhoz), a gyakorlott oktatókat, illetve szükség esetén korlátozott számban a képzés teljesítéséhez szükséges eszközöket (kerékpár, fejvédő).

A képzés szervezője nyilvántartja az egyes képzések résztvevőinek előremenetelét, sikeres vizsga esetén kiállítja a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt, az Oktatási Hivatal által előírt dokumentációt vezeti az egyes képzések esetében, az Oktatási Hivatal számára információt nyújt a képzésekről (minőségbiztosítási kérdőívek összesítése).

Összefoglalás

A képzést sikeresen teljesítő résztvevő

 • Ismeri a kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályokat.
 • Képes a kerékpár műszaki állapotának ellenőrzésére, illetve a kerékpár használójának testalkatához igazodó megfelelő beállítására.
 • Ismeri a biztonságos kerékpározás megtanításához szükséges módszereket, azok alkalmazási módját.
 • Ismeri a gyakorlati kerékpáros foglalkozásokhoz kapcsolódó játékos feladatokat.

Fejezetek

icon
A Bringasuli akkreditált pedagógus-továbbképzési programról

icon
3. Szabályokon innen, felkészülésen túl

Jelvények

badge
badge
badge
badge
badge
badge